Advokatfirman
BERGMAN & PERSSON


Advokat Anders Persson
Advokat Jac Nepérus
Advokat Dan Nordenberg
Advokat Andreas Stenkar Karlgren

Advokatfirman Bergman & Persson HB, Advokatfirman Lewold AB samt Grönvall Advokatbyrå AB har från och med den 1 januari 2014 gått samman och kommer fortsättningsvis att bedriva våra respektive verksamheter under det gemensamma firmanamnet GRÖNVALL & PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB.

Du vidarebefordas inom några sekunder…

GRÖNVALL & PARTNERS
ADVOKATBYRÅ KB